Перетворювач частоти та насос. Помилкові спрацьовування захисту.Перетворювач частоти та насос. Помилкові спрацьовування захисту.


Все частіше спеціалізовані та загальнопромислові перетворювачі частоти використовують для регулювання малопотужних побутових насосів. На відміну від промислового застосування використання перетворювачів частоти для регулювання побутових насосних систем пов’язано загалом не стільки економією електроенергії як здебільшого досягненням максимального комфорту. Насос з частотним регулюванням забезпечує сталий рівень тиску і повну відсутність гідравлічних ударів, що фактично неможливо досягнути іншими засобами в побутових умовах. Часто перетворювачі частоти встановлюють в вологих приміщеннях, з незначним об’ємом простору та відсутністю вентиляції. Як правило, в таких випадках застосовують спеціальні вологозахищені перетворювачі частоти з класом захисту IP 55 з водяним або повітряним охолодженням радіатора або загальнопромислові перетворювачі, розміщені в окремій вентильованій шафі.

Сучасні перетворювачі частоти, які використовують для регулювання двигунів насосів – це досить надійне і довговічне обладнання, оснащене функціями самозахисту і захисту насоса від аварійних режимів роботи. Незважаючи на високу надійність інколи перетворювачі частоти в реальних умовах експлуатації можуть генерувати певні помилкові спрацьовування захисту. Як правило, ці хибні помилки захисту спричинені підвищенням температури оточуючого середовища та недостатньо ефективним охолодженням.

Відомі випадки, коли перетворювачі частоти блокують живлення насоса з індикацією помилки „коротке замикання”. Від’єднавши кабельну лінію насоса від перетворювача частоти перевіряємо опір ізоляції обмоток двигуна, впевнюємося в відповідності ізоляції нормам і повній працездатності двигуна. Подача живлення на перетворювач частоти без приєднаного насоса не викликає індикації помилки. Перетворювач частоти з повторно приєднаним насосом запускає систему без помилок але через деякий час індикація помилки повторюється з аварійним відключенням насоса. Лабораторні перевірки перетворювача частоти і насоса не визначили прямих проблем з обладнанням, але на об’єкті неприємна ситуація з індикацією помилки „короткого замикання” повторюється через певний час.

Тут як правило і приходить розуміння того, що на надійність роботи перетворювача частоти здійснює вплив оточуюче середовище. І якщо аварійна індикація „короткого замикання” може бути певним „електронним капризом”, то індикація підвищеної температури силового модуля або індикація підвищеної внутрішньої температури пристрою вже буде об’єктивною реальністю.

Надійність електронних компонентів знижується в 2 рази при підвищенні робочої температури на 10о С. Незважаючи на високу ефективність перетворювання енергії частотним перетворювачем незначна частина електричної енергії (1 - 2%) трансформується в теплову енергію. Тепло виводиться примусово або конвекцією через радіатор охолодження частотного перетворювача в атмосферу або у воду (наприклад, радіатор спеціалізованих частотних перетворювачів Sirio Entry охолоджується потоком води, яка перекачується насосом). Недостатня вентиляція, недостатній потік охолодження або зниження тепловіддачі радіатора рано чи пізно призведе до перегрівання радіатора, збільшення внутрішньої температури і зниження надійності функціонування електронних компонентів.

1. Ребриста поверхня радіатора частотного перетворювача з повітряним охолодженням може вкриватися пилом, а на поверхні радіатора з водяним охолодженням може накопичуватися теплоізолюючий шар відкладень, який значно погіршить відвід тепла. Шар гідрату окису заліза з глиною товщиною в половину міліметра на поверхні охолоджуваного водою радіатора інвертора Sirio Entry знижує тепловіддачу радіатора в 2 рази. Якщо радіатор перетворювача частоти з повітряним охолодженням вкриється пилом та павутиною навіть ефективність примусової вентиляції буде тотожна нулю. На ці моменти потрібно звернути увагу і забезпечити чистоту або періодичне очищення поверхонь радіатора, які віддають тепло.

2. Тривале навантаження на перетворювач частоти наближене до номінального також може стати причиною накопичення тепла і функціонування радіатора охолодження на межі своїх можливостей в деяких випадках. Для попередження таких теплових перевантажень обмежуйте довготривалі режими роботи перетворювача частоти з номінальним навантаженням. В іншому випадку вибирайте перетворювач частоти з деяким запасом потужності.

3. Найбільш жорсткі кліматичні випробування працездатності полягають в сумісній дії підвищеної температури і вологості. Якщо від підвищеної вологості важко захиститись не створюйте додаткові умови для підвищення температури середовища „закупорюючи” частотний перетворювач з повітряною вентиляцією в закриту шафу. В іншому випадку забезпечте достатню вентиляцію самої шафи. Для захисту від підвищеної вологості вибирайте перетворювач з класом захисту не нижче IP 55.
Мы рады предложить вам оборудование следующих брендов:logot-pedrollo.png

logo_Wester2.png

Бренд Kitline
Оборудование ATON